Tour en Roadmanagement


Ik ben reeds meer dan 15 jaar actief binnen de projecten van de musicus Paul van Kemenade (www.paulvankemenade.com) als zijn vaste begeleider onderweg in binnen- en buitenland of ondersteunend tijdens zijn festival “Stranger Than Paranoia” hetgeen jaarlijks rond de kerst plaatsvindt.

De diversiteit aan uitdagingen die deze samenwerking met zich mee brengt is tot op de dag van vandaag een verrijking van mijn leven. Hieruit zijn ook vele contacten met jazzmusici en kunstenaars van over de hele wereld tot stand gekomen.

I,m already more than fifteen years active within the projects of the musician Paul van Kemenade as his permanent companion on the road at home and abroad and supporting during his festival “Stranger Than Paranoia” wich takes place every year around christmas.

The diversity of challenges that this cooperation brings with it is to this day an enrichment of my life.

Tussen 2004 en 2015 ben ik verantwoordelijk geweest voor Publiciteit, Tour- en Roadmanagement binnen de activiteiten van de Zuid Afrikaanse zangeres Sonti Mndebele. Projecten in Europa en Afrika waarbinnen ik zorg droeg voor het budget; reis en verblijf; uitbetalingen en communicatie.

From 2004 until present I am responsible for Communication, Tour- and Roadmanagement within musical projects of the South African singer Sonti Mndebele.  A diversity of projects in Europe and Africa in which I take care for budget; travel and residence, payments and contacts. 

Door de jaren heen zijn een verscheidenheid aan gezelschappen aan mijn goede zorgen toevertrouwd. Een variatie aan activiteiten verzorgd met de focus op het welzijn en de ontwikkeling van het gezelschap. Organiseren van internationaal en lokaal transport en/of accommodatie; intensieve begeleiding in het buitenland; ondersteuning in persoonlijke doelstellingen en het oplossen van problemen gerelateerd aan het onderweg zijn in het buitenland. Om dit tot en goed einde te kunnen brengen is een goede communicatie, flexibiliteit en inlevingsvermogen noodzakelijk.

During recent years various groups entrusted my good care. A variety of activities catered with the focus on the welfare and devellopment of the company. Organizing international and local transportation and/or accommodation; intensive supervision abroad; support in personal goals and solving problems related to being on the move abroad. In order to put this to a good end good communication, flexibility and empathy is necessary.

Door het vele reizen is er kennis opgedaan van de volgende talen : Engels (vloeiend), 
Frans (vloeiend), Duits (vloeiend), Spaans (gemiddeld) en Italiaans (gemiddeld).

A life of traveling results in speaking German (fluently), English (fluently), French (fluently) 
Italian (moderate) and Spanish (moderate).

Naast dans- en theatergezelschappen werk ik vooral met musici die wortelen in de traditionele cultuur, wereldmuziek en jazzmuziek. Om een indruk te geven van de diversiteit aan gezelschappen waarmee ik gewerkt heb :

Besides Dance and Theater groups  i work mostly with musicians rooted in traditional culture, world music and jazz. To give an idea of the diversity of the companies I’ve worked with :