Stichting Social Energy

logo SE kleur site Doel van de stichting Social Energy

De Stichting Social Energy heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan het leven van mensen door mensen met elkaar in verbinding te brengen zodat er een basis ontstaat waarin mensen elkaar zullen opzoeken om elkaar te helpen, te ondersteunen en van elkaar te leren en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het opzetten en instandhouden van projecten en het organiseren van activiteiten op het gebied van techniek, gezondheidszorg, sport, onderwijs en ondernemerschap.

Projecten

De stichting tracht haar doel te bereiken door zich te richten op concrete, praktische projecten, die mensen met elkaar in verbinding brengen en hen leert om zelf actie te ondernemen en zaken aan te pakken. Tijdens de projecten is een leerfunctie belangrijk, veel aandacht is er ook aan het overdragen van kennis, voor zowel de bezoekers als de vrijwillige deelnemers.  Voorbeelden van de praktische projecten zijn onder andere:
◦Repair Café
◦PC Restart
◦Energy Café
◦Energy Garden
◦TilburgWebTV

Toekomst

Behalve de reeds genoemde projecten, zijn nog tal van nieuwe initiatieven mogelijk. Ook op het gebied van gezondheidszorg, sport, onderwijs en ondernemerschap zijn projecten denkbaar. Uitgangspunten van alle projecten die de Stichting Social Energy ondersteunen zijn:
◦sociale samenhang – mensen verbinden
◦openbaar en toegankelijk
◦duurzaamheid en milieubewust
◦kennis en talenten delen
◦samenwerking en zelfredzaamheid

Samenwerking

De projecten worden op locatie uitgevoerd, in de wijken en buurten, dichtbij de mensen. Om dat mogelijk te maken is een stevige samenwerking nodig met organisaties zoals buurthuizen, kringloopwinkels,  winkelcentra, verzorgingshuizen en bibliotheken die bereid zijn om ruimte beschikbaar te stellen.

Als lid van het bestuur zet ik me in om initiatieven, die bottom-up vanuit de vrijwilligers ontstaan, te ondersteunen en zuiver te houden betreffende visie, missie en doelstelling van de stichting.