Centre Djiguiya

De mensen binnen het Centre Djiguiya in Burkina Faso spannen zich in om zoveel mogelijk straatkinderen op te nemen en ze een opleiding te geven. Het Centre ligt in Bobo Dioulasso :  ligging Bobo Dioulasso


De enige landen in deze wereld die nog armer zijn dan Burkina Faso zijn landen die zich al jarenlang in een staat van oorlog bevinden.

Het Centre Djiguiya is apolitiek en houd zich bezig met het bestrijden van analfabetisme bij kinderen en volwassen; zorgt voor de opvang en scholing van straatkinderen; verzorgt vakopleidingen voor o.a. elektricien, loodgieter, metaalbewerker, timmerman; gebruikt cultuur als hulpmiddel voor ontwikkeling en past die aan de praktische behoeften aan; verzorgt opleidingen in muziek en dans.

De bijdrage van de regering van Burkina Faso bestaat uit het verzorgen van de salarissen van de leerkrachten en de dokter, wiens dokterspost en apotheek zich op het terrein van het centrum bevindt en dat ook toegankelijk is voor mensen van buiten het centrum.

 

Op het centrum is momenteel plaats voor 30 straatkinderen vanaf 9 jaar die daar blijven totdat ze de opleiding met een diploma hebben afgerond en op eigen benen kunnen staan. Er komen elke dag 435 scholieren van buiten het centrum voor het volgen van de diverse opleidingen.

 

 

 

 

 

 

 

houtbewerking

 

De inkomsten waarmee het centrum draaiende wordt gehouden bestaan uit de opbrengsten van concerten van La Troupe Djiguiya in binnen- en buitenland en de verkoop van zelfgemaakte muziekinstrumenten en gebruiksgoederen die zijn vervaardigd in de diverse opleidingsateliers van het centrum. 

 

 

 

troupe djiguiya

poster troupe djiguiya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het centrum kampt met problemen om het financieel allemaal overeind te houden. Momenteel is er sprake van de mogelijke uitzetting van een deel van de daar aanwezige straatkinderen omdat de financiële middelen niet toereikend zijn iedereen van rijst te voorzien.

 

 

 

Om dit te  voorkomen en structureel voldoende rijst te hebben ben ik op zoek naar bereidwilligheid van individuen en/of organisaties hierin een kleine bijdrage te leveren. € 50.- per maand is voldoende. Ik zorg dat het geld voor de rijst daar komt, zonder tussenpersonen en toon het bewijs in de vorm van het minimale papierwerk en foto’s.